Type 1 diabetes – uw kind leren onafhankelijk te zijn

Datum
Delen

Wanneer een kind diabetes type 1 blijkt te hebben, moeten we het helpen de ziekte te begrijpen en te accepteren. Op weg naar zelfstandigheid spelen de ouders een belangrijke rol, omdat zij tot de leeftijd van 6 à 7 jaar vaak voor alles moeten zorgen. Maar al snel leert je kind om verantwoordelijkheid te nemen en zijn/haar diabetes te beheren. Het ouderschap is de mooiste baan ter wereld, maar niet de gemakkelijkste! Geen paniek, hier vind je enkele tips …

Meer over diabetes leren: dat is kinderspel

Spelen is een doeltreffende manier om kinderen te helpen diabetes type 1 beter te begrijpen en ermee om te gaan. Als ze plezier hebben, onthouden ze meer informatie en worden ze sneller zelfstandig. Dankzij gezelschapsspellen zoals Did Act Tic Tac en mobiele apps zoals Glucozor leren kinderen spelenderwijs meer over diabetes.

Het leerproces aanpassen aan de leeftijd van je kind

Het is belangrijk dat je kind deelneemt aan de verzorging, zodat het diabetes en de behandeling ervan echt doorheeft. Het is goed om je kind er heel geleidelijk bij te betrekken, zelfs op jonge leeftijd. Naarmate het ouder wordt, verplaatst de verantwoordelijkheid zich vanzelfsprekend van de ouders naar het kind.

Een paar richtpunten:

  • Als kleuter interesseert het kind zich voor de behandeling en begint hij/zij eraan bij te dragen: hij/zij kiest welke vinger geprikt wordt, zet de glucosemeter voor het meten van de glykemie aan, plaatst de strip, scant zelfstandig de glucosesensor, leest de resultaten af, etc.
  • Tussen de 6 en 11 jaar leert je kind omgaan met de insuline pomp (als hij/zij er één draagt), leert hij/zij zelfstandig de bloedsuikerspiegel te controleren, de insulinepen in te stellen en zelfs om zichzelf te prikken.
  • Het leerproces gaat door en wanneer je kind rond de vijftien jaar is, kan hij/zij de diabetesbehandeling volledig zelfstandig uitvoeren.

Diabetes bij kinderen: de omgeving erbij betrekken

Voor zowel de ouders als het kind is een goede kennis van diabetes type 1 essentieel. Het is belangrijk om de omgeving van het kind erbij te betrekken: familieleden, vrienden, leerkrachten … Je kunt kennis over DT1 met ze delen, laten zien hoe de zorg wordt verleend, etc. Door de omgeving van je kind bewust te maken, voelt hij/zij zich gesteund en opgenomen in een groter geheel. 

Zelfstandigheid leren: de dialoog met het medische team stimuleren

Om het kind zelfstandig te laten worden en bij de behandeling te betrekken, is het een goed idee als hij/zij regelmatig met het zorgpersoneel over zijn/haar follow-up praat. Hoe eerder er een dialoog op gang komt, hoe beter de reacties in een later stadium.

Binnen het paramedische team is een diabetesspecialist verantwoordelijk voor de follow-up en de controle van de diabetes, leert een voorlichtingsverpleegkundige je kind de medische handelingen aan en zorgt een diëtist voor een evenwichtig voedingspatroon. Ook een schoolverpleegkundige kan een rol spelen, door bijvoorbeeld je kind te helpen met het prikken in de middagpauze.

Advies voor de ouders

  • Heb geduld! Het duurt een paar jaar voordat je kind zelfstandig met diabetes kan omgaan. 
  • Laat je kind fouten maken en ervan leren.
  • Om je kind aan te moedigen betrokken te blijven bij de behandeling, kun je goed gedrag belonen. 
  • Als ze klein zijn, kunnen ze denken dat ze straf krijgen. Stel je kind gerust, luister en praat rustig en begripvol met hem/haar.
  • Let erop dat niet alles om de ziekte draait. Het gaat uiteindelijk om je kind, de ziekte mag niet de overhand hebben.
  • Een laatste tip: vertrouw op jezelf en je capaciteiten en ook op die van je kind! 

Onze aanbevelingen